Kennis

WSP ontwikkelt continu om onze klanten te helpen antwoorden te vinden op deze uitdagingen. Vanuit onze ervaring en de trends die we zien in de markt, gaan we de uitdagingen aan met passende oplossingen in de vorm van onze kennis, software en systemen. Wat ons weer meer ervaring oplevert waarmee we onze producten verder kunnen ontwikkelen.

U kunt ons altijd inschakelen. Of het nu gaat om het ontwerpen van een volledig nieuwe wasserij of het geven van een grondig onderbouwd advies over vragen als ‘automatisch of manueel vouwen?’ of een ‘50/100 kilo wasbuis?’. U mag altijd rekenen op een eerlijk en onafhankelijk advies. Wij denken graag met u mee!

Het beste resultaat

Bij het ontwerpen van nieuwe wasserijen en het optimaliseren van bestaande wasserijen gebruiken we onze kennis van de best practices wereldwijd. Uiteraard houden we hierbij rekening met de gewenste capaciteit, productiviteit, ROI, energieverbruiken, logistieke flow, hoeveelheid klanten, type linnen, leveringsfrequentie etc. Ons ontwerp kan de basis vormen voor het opvragen van offertes bij diverse leveranciers. Legt u een engineeringsopdracht neer bij WSP? Dan kunt u erop rekenen dat wij ook oog hebben voor de communicatie met andere betrokkenen, zodat het project zo efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd. Dankzij deze aanpak realiseren we samen het beste resultaat voor u.

Betrokken en innovatief: Laundry Innovators

Kennis

Onze specialisten zijn erop gebrand om hun jarenlange kennis en ervaring in de wasserijsector in uw voordeel toe te passen. Of het nu gaat om het ontwerpen van een compleet nieuwe wasserij of het verstrekken van grondig onderzochte aanbevelingen. U kunt altijd zeker zijn van eerlijk en onafhankelijk advies.

Auditing

De specialisten van WSP hebben meer dan 25 jaar ervaring in de wasserijsector. Wij willen onze kennis graag gebruiken om u te adviseren en u te helpen met uw plannen.

Consultancy

Onze consultants zijn specialisten in de interne en externe logistiek van uw wasserij: kennis, systemen en software. In alle deelgebieden van de markt. Op deze manier kunnen ze u adviseren over de verschillende facetten van uw wasserij.

Trends in de markt volgens WSP

 • Meer mogelijkheden door het gebruik van Big Data en IoT.
 • Een groeiend tekort aan gekwalificeerd personeel.
 • Groeiende wensen/eisen van de klant: maatwerk van hoge kwaliteit voor een lage prijs.
 • Groeiende concurrentie.
 • Schaalvergroting.

Uitdagingen voor de wasserij

 • Het aandeel personeelskosten in de wasserij is hoog. Het is echter moeilijk om aan
  goed personeel te komen, hen te motiveren en te behouden.
 • De tarieven zijn laag: de winst moet aan de kostprijskant verdiend worden. Het
  gelijktijdig gereed hebben van klanten en routes (de optimale verwerkingsvolgorde)
  wordt steeds belangrijker’. Machines en personeel moeten zo goed mogelijk
  gepland worden om dit te bereiken.
 • De interne logistiek moet op orde zijn om de kostprijs zo ver mogelijk te reduceren.
  Veel wasserijen kampen daarnaast met verouderde techniek waardoor het lastig is
  om kansen met Big Data en IoT te benutten.

Neem contact met ons op