MVO

WSP Systems is sinds 2017 aangesloten bij het Business Platform van Woord en Daad. Deze Christelijke organisatie zet zich in voor armoedebestrijding in met name Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Tsjaad

WSP zet zich in het bijzonder in voor de economische en agrarische ontwikkeling als inkomstenbron voor 1600 boeren in de regio Loug Chari, Tsjaad (Afrika). Deze regio ligt erg afgelegen en er zijn extreem weinig voorzieningen. Er is vrijwel geen mogelijkheid tot scholing en de gezondheidszorg is slecht te noemen.

Project

In dit project, dat van 2016 – 2020 plaatsvindt, worden 1600 boeren getraind in bedrijfsvoering en het omgaan met nieuwe werktuigen. Daarnaast worden ze financieel gesteund om beter te ondernemen. Het doel is dat deze boeren het punt van ‘boeren voor hun eigen levensonderhoud’ kunnen ontstijgen, en uiteindelijk zullen uitgroeien tot professionele agrariërs met een winstgevende onderneming.

Resultaten

De eerste resultaten zijn al duidelijk. Er is een betere competitiviteit én samenwerking. We zien een productiestijging van 40%, en een inkomensverbetering van 50%! Dit heeft weer een positieve wisselwerking met de mogelijkheden voor scholing, huisvesting, gezondheidszorg en andere investeringen. Er wordt nauw samengewerkt met PCAR, een Christelijke ontwikkelingsorganisatie met een goed netwerk in Tsjaad: zowel richting de markt en leveranciers als richting de overheid.

Voorbeeld

Een mooi voorbeeld van de ondersteuning vanuit PCAR/Woord en Daad is het – op een diervriendelijke manier – verjagen van de olifanten. Zij zijn namelijk een bedreiging voor de oogst van de boeren. Olifanten laten hun sporen na in de akkers, aan planten en in het dorp. Uit onderzoek blijkt dat olifanten zich laten afschrikken door bijen. Daarom is een ondersteunend bijenproject gestart. Door op strategische plekken bijenkasten te plaatsen, hopen we de schade aan de akkers te beperken. Een mooie en natuurlijke manier om de dikhuiden op afstand te houden. Bijkomend voordeel: bijen zorgen voor bevruchting van gewassen. Het houden van bijen levert bovendien nieuwe banen op voor timmermannen en imkers. Honing levert bij verkoop ook weer iets op. Kortom: een mooi bij(en)product.

Kerk

Lokale kerk Het project door PCAR is een initiatief van de lokale kerken. Ze willen graag iets voor hun gemeenschap betekenen. Met dit project gaan ze voor een lange termijn verbetering van de leefomgeving. Een goed getuigenis! Onlangs ontstonden twee nieuwe kerken in de gemeenschap. De kerk groeit. In dit afgelegen gebied met woord en daad elkaar dienen: dat is de praktijk.

Donatie

Wilt u doneren aan dit goede doel? Ga dan naar de speciale actiepagina of geef aan Woord en Daad via IBAN NL64 RABO 0385 4870 88 onder vermelding van IAD PCAR WSP.